Rekrutacja uzupełniająca do 7 klasy sportowej

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 303 im. Fryderyka Chopina informuje, że będzie prowadziła rekrutację uzupełniającą do klasy sportowej VII – o profilu piłka siatkowa dziewcząt (1 miejsce) i chłopców (4 miejsca).
Test sprawności fizycznej odbędzie się 29 maja 2018 r. o godz. 16.00 na sali gimnastycznej na ulicy Koncertowej 4.

Cały dokument

Program lato w mieście 2018

Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” rozpoczną się 17 maja od godzin 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem:  

www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Informacje ogólne o warszawskim programie Lato w mieście 2018

Harmonogram zapisów

Wybór języka 2018

Wybór języka 2018 - dokument do wypełnienia.

KARTA MIEJSKA - KLASY PIERWSZE 2018/19

Szanowni Państwo,
od dnia 01.09.2017 r. dokumentem uprawniającym uczniów szkół podstawowych i gimnazjum do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej jest Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska ze specjalnym wzorem – Karta Ucznia.
Nasza szkoła została zobowiązana do przekazania listy uczniów wraz z prawidłowo wypełnionymi wnioskami do Zarządu Transportu Miejskiego.
Uprawnienia wydawane są na czas nauki, nie dłużej jednak niż na 4 lata.
ZASADY WYDAWANIA KARTY UCZNIA
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem Karty Ucznia dla swojego dziecka, prosimy o złożenie w sekretariacie szkoły wypełnionego wniosku do dnia 23.05.2018r.
WZÓR Prawidłowo wypełniony wniosek
DRUK Wniosek o wydanie spersonalizowanej warszawskiej karty miejskiej